Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Digital anslagstavla

Välkommen till Örkelljunga kommuns officiella anslagstavla. Här finns anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Själva protokollet hittar du under respektive nämnd på sidan protokoll.

Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten av ett kommunalt beslut prövat av förvaltningsrätten. Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom den tid anslaget sitter uppe (tre veckor).

På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden.

Under övriga anslag hittar du till exempel kungörelser, förändringar i kommunala föreskrifter och vissa beslut från Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktiges sammanträde


Anslag av protokoll

Kommunstyrelsen 2021-04-07PDF
Anslaget: 2021-04-12 Nedtas: 2021-05-05

Kommunfullmäktige 2021-03-29PDF
Anslaget: 2021-04-09 Nedtas: 2021-05-03

Socialnämnden 2021-03-30PDF
Anslaget: 2021-04-01 Nedtas: 2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-22PDF
Anslaget: 2021-03-29 Nedtas: 2021-04-20

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-18PDF
Anslaget: 2021-03-25 Nedtas: 2021-04-15

Ungdomsrådet 2021-03-22PDF
Anslaget: 2021-03-24 Nedtas: 2021-04-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17PDF
Anslaget: 2021-03-25 Nedtas: 2021-04-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10PDF
Anslaget: 2021-03-19 Nedtas: 2021-04-13

Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-16PDF
Anslaget: 2021-03-17 Nedtas: 2021-04-09

Överförmyndarnämnden 2021-03-09PDF
Anslaget: 2021-03-16 Nedtas: 2021-04-06

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-05PDF
Anslaget: 2021-03-12 Nedtas: 2021-04-07

Utbildningsnämnden 2021-03-04PDF
Anslaget: 2021-03-12 Nedtas: 2021-04-05


Övriga anslag

Kungörelse 2021-02-03: Uppdatering av Lokal ordningsstadga, ändring se 8 § samt bilagor
För mer information klicka härPDF

Kungörelse: Underrättelse Detaljplan Östra Spång 4:9 m. fl.
För mer information klicka härPDF

 

Överförmyndarnämndens öppettider 2021
För överförmyndarnämndens räkning är överförmyndarförvaltningens mottagningstider för 2021:
Måndagar 10:00 – 17:00
Tisdag – Fredag: 10:00 – 12:00
Mottagningstiderna är också telefontider.
Personliga besök på dessa tider och eventuella övriga tider, tidsbokas i förväg.