Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Bygglov

Bygglovsenhetens telefon- och besökstider

Från och med 2020-08-31 kommer vi att utöka våra telefontider, vänligen läs under rubriken telefontider.
Besökstiden kommer att vara densamma.
Bygglovshandläggarna nås via växelns telefonnummer: 0435-55 000

Telefontider:

Måndagar: 10:00-12:00

Torsdagar: 13:00-15:00

Besöksdag:

På grund av rådande situation med coronaviruset ombeds besökande kontakta bygglovsenheten via mejl i första hand.

Onsdagar: 14:00 - 16:00
Besök bokas i förväg på: bygglov@orkelljunga.se
Telefon: 0435-55 000
Ange fastighetsbeteckning och vad ditt/ert ärende handlar om.

Har du tankar och funderingar om att bygga till/om eller kanske bygga nytt på fastigheten så hör av dig till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen för hjälp.

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att

  • bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats men det finns vissa undantag
  • bygga till men det finns undantag
  • göra vissa ändringsåtgärder, till exempel använda en byggnad på ett nytt sätt.

På länken nedan finner du lite ny information från Boverket.

Ska du bygga något hemma?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver jag en kontrollansvarig?

Sedan den 1 juli 2013 måste alla kontrollansvariga vara certifierade. När du ska bygga nytt, bygga till eller riva en byggnad behöver du i de flesta fall anlita en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige medverkar till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls.

Mer information om kontrollansvarig från BoverketPDF.

Ny lagstiftning från 1 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.
Ändringen innebär bland annat nya regler kring reducering av avgifter för ärende om lov, förhandsbesked och anmälan som lämnas in från och med 1 januari 2019.
Handläggningstiden kommer från 1 januari 2019 att börja löpa från det att ärendet har lämnats in eller från det att sökande självmant kompletterar sitt ärende i efterhand. Om handläggaren begär en komplettering inom tre veckor från det att ärendet lämnats in börjar dock handläggningen att löpa från det att kompletteringen är gjord.

Beslut i ärende om lov och förhandsbesked ska tas inom handläggningstiden tio veckor men tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor.
Beslut i ärende om anmälningspliktiga åtgärder ska tas inom handläggningstiden fyra veckor men tiden kan förlängas med ytterligare fyra veckor. Om handläggningstiden överskrids ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som ärendet överskridit den handläggningstiden som gäller för ärendet.

Prövning av vindkraftsärenden

För att kunna uppföra vindkraftverk krävs anmälan enligt miljöbalken. Anmälan görs hos kommunen om verken ger upp till 25 MW och hos länsstyrelsen om de ger över 25 MW. Utöver anmälan krävs även vanligtvis detaljplanläggning och alltid bygglov.

Mer information om vindkraft.

Information angående solceller

Örkelljunga Kommun förespråkar förnyelsebar energi. Bygglov krävs inte för solenergianläggningar på hustak men tänk på att följa Räddningstjänsten riktlinjer med placering av brandmansbrytare och nödavstägningsknapp. För mer information klicka på länken nedan.

Räddningstjänstens riktlinjer gällande solcellsanläggningPDF