Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Bygglov

Bygglovsenhetens telefon- och besökstider

Under telefontid nås byggnadsinspektör via växelns telefonnummer: 0435-55 000.

Önskar ni nå byggnadsinspektör för frågor utanför telefontid ombeds ni att använda mejlen bygglov@orkelljunga.se 

Tisdagar: 10:00-12:00

Torsdagar: 13:00-15:00 (Kristi himmelsfärdsdag 26/5 - Telefontid inställd)

Arkivhandlingar:                                                                                                                            Kontakta vår administratör på telefonnummer 0435 - 55 110 eller bygglov@orkelljunga.se

Boka fysiskt besök eller digitalt möte:                                                                                                                                                            Vi tar endast emot bokade besök/möten. För alla sorteras ärenden krävs att man i förväg har bokat tid och fått denna bekräftad. Kontakta oss på bygglov@orkelljunga.se eller under vår telefontid för bokning av fysiskt besök eller digitalt möte.

På länken nedan finner ni lite information från Boverket.

Ska du bygga något hemma? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Sedan den 1 juli 2013 måste alla kontrollansvariga vara certifierade. När du ska bygga nytt, bygga till eller riva en byggnad behöver du i de flesta fall anlita en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige medverkar till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls.

Mer information om kontrollansvarig från Boverket Pdf, 494.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Ny lagstiftning från 1 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.
Ändringen innebär bland annat nya regler kring reducering av avgifter för ärende om lov, förhandsbesked och anmälan som lämnas in från och med 1 januari 2019.
Handläggningstiden kommer från 1 januari 2019 att börja löpa från det att ärendet har lämnats in eller från det att sökande självmant kompletterar sitt ärende i efterhand. Om handläggaren begär en komplettering inom tre veckor från det att ärendet lämnats in börjar dock handläggningen att löpa från det att kompletteringen är gjord.

Beslut i ärende om lov och förhandsbesked ska tas inom handläggningstiden tio veckor men tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor.
Beslut i ärende om anmälningspliktiga åtgärder ska tas inom handläggningstiden fyra veckor men tiden kan förlängas med ytterligare fyra veckor. Om handläggningstiden överskrids ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som ärendet överskridit den handläggningstiden som gäller för ärendet.

Prövning av vindkraftsärenden

För att kunna uppföra vindkraftverk krävs anmälan enligt miljöbalken. Anmälan görs hos kommunen om verken ger upp till 25 MW och hos länsstyrelsen om de ger över 25 MW. Utöver anmälan krävs även vanligtvis detaljplanläggning och alltid bygglov.

Mer information om vindkraft.

Information angående solceller

Örkelljunga Kommun förespråkar förnyelsebar energi. Bygglov krävs inte för solenergianläggningar på hustak men tänk på att följa Räddningstjänsten riktlinjer med placering av brandmansbrytare och nödavstägningsknapp. För mer information klicka på länken nedan.

Räddningstjänstens riktlinjer gällande solcellsanläggning Pdf, 750.6 kB.