Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Staket, murar och plank

Murar och plank, och likaså att väsentligt ändra murar, stödmurar och plank, kräver bygglov. Bygglovsplikten varierar beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller utanför detaljplanerat område.

Mur och stödmur

Mur eller stödmur vars höjd som understiger 0,80 meter från befintlig marknivå bedöms som sedvanlig trädgårdsanläggning och undantagen från bygglovsplikt. För mur eller stödmur som är högre än 0,80 meter ska bygglov sökas.

Staket och plank

Sedvanligt staket och plank där höjden understiger 1,10 meter från befintlig marknivå krävs inget bygglov.

Bygglov kan medges för staket eller plank upp till 1,80 meter i tomtgräns mot granne och 1,40 meter inom förgårdsmark. Prövning görs i varje enkilt fall om staket eller plank uppförs högre än 1,80 meter.
Plank prövas restriktivt:

  • inom kulturhistoriska miljöer
  • inom trädgårdsstadsmiljöer
  • mot gata

Åtgärder som inte kräver bygglov

Nätstängsel, staket och pergola (ett öppet trädgårdsarrangemang) kräver inte bygglov. Glas och plexi är inte ”öppet”.

Inom detaljplanerat område (en- tvåbostadshus)

Man får med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,60 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,50 meter. Detta gäller för tätbebyggelse inom detaljplanerat område och samlad bebyggelse.

Utanför detaljplanerat område

Murar eller plank får uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset, om det inte görs närmare gränsen än 4,50 meter. Godkänner din granne att ovanstående placeras närmare tomtgränsen än 4,50 meter är detta tillåtet. Detta gäller för landsbygd utanför detaljplanerat område.

Andra tillstånd kan krävas

Även för bygglovsbefriade åtgärder kan andra tillstånd krävas. Inom strandskydd krävs dispens även för murar och plank som ej är bygglovspliktiga.

Prata med din granne

Skriftligt godkännande kan vara bra (även om åtgärden inte kräver bygglov) för att undvika eventuella framtida missförstånd.