Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKR:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i from av remisser, kungörelse och administrativa avgifter.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

8 986 kr

Standardbyggnad 50 - 129 m²

13 337 kr

Standardbyggnad 130 - 199 m²

17 705 kr

Standardbyggnad 200 - 299 m²

22 073 kr

Standardbyggnad 300 - 499 m²

30 809 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

2 753 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

5 609 kr


Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

3 257 kr

Huvudbyggnad 16-49 m²

5 609 kr

Huvudbyggnad 50-129 m²

11 573 kr

Takkupa

2 669 kr

Skärmtak 15 - 30

2 333 kr


Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre (en- tvåbostadshus)

1 997 kr

Fasadändring, större (flerbostadshus. lokaler m.m.)

3 761 kr

Inglasning av balkong, 1-5 st

2 963 kr


Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid en- tvåbostadshus

2 249 kr

Mur/plank, bullerplank

5 777 kr

Strandskydd övrigt      

8 633 kr

Strandskydd bygglovsbefriad åtgärd

4 433 kr

                                                                           

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre (en- tvåbostadshus)

1 260 kr

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större (flerbostadshus, lokaler m.m.)

5 880kr        

Eldstad

1 050 kr


Rivning

 Pris

Rivningslov 0 -249 m²

2 033 kr

Rivningslov 250-999 m²

4 233 kr


Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

2 033 kr


Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked

8 633 kr


Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Hela bygglovsavgiften

Avskrivning/avvisning:  enligt timtaxa  Avgift för karta‌

Nybyggnadskarta 2023

Enbostadshus och övriga byggnader   

6 300 kr

2000-4999 kvadratmeter  

10 500 kr

5000-9999 kvadratmeter  

14 700 kr

10 000-15 000 kvadratmeter 

18 900 krFörenklad nybyggnadskarta 2023

Enbostadshus och övriga byggnader

4 620 kr

2000-4999 kvadratmeter

6 300 kr

5000-9999 kvadratmeter 

8 400 kr

10 000- 15 000 kvadratmeter 

10 500 kr