Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKR:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i form av planavgift.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

8 089 kr

Standardbyggnad 50 - 129 m²

12 024 kr

Standardbyggnad 130 - 199 m²

15 959 kr

Standardbyggnad 200 - 299 m²

19 895 kr

Standardbyggnad 300 - 499 m²

27 766 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

2 488kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

5 062 kr

 

Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

2 942 kr

Huvudbyggnad 16-49 m²

5 062 kr

Huvudbyggnad 50-129 m²

10 435 kr

Takkupa

2 413 kr

Skärmtak 15 - 30

2 110 kr

Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre

1 807 kr

Fasadändring, större

3 397 kr

Inglasning av balkong, 1-5 st

2 678 kr


Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid enbostadshus

1 816 kr

Mur/plank, bullerplank

4 995 kr

Strandskydd övrigt      

7 568 kr

Strandskydd bygglovsbefriad åtgärd

3 784 kr

                                                                           

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre

1 135 kr

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större

5 298 kr        

Eldstad

946 kr

 

Rivning

 Pris

Rivningslov -249 m²

4 002kr

Rivningslov 250-999 m²

7 786 kr


Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

1 818 kr


Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked, utanför detaljplan

7 786 kr


Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Lovavgift x 1,0

 

Tillkommande avgifter i samband med lov‌

Nybyggnadskarta 2021

Enbostadshus och övriga byggnader   

5 712 kr

2000-4999 kvadratmeter  

9 520 kr

5000-9999 kvadratmeter  

13 328 kr

10 000-15 000 kvadratmeter 

17 136 krFörenklad nybyggnadskarta 2021

Enbostadshus och övriga byggnader

4 188 kr

2000-4999 kvadratmeter

5 712 kr

5000-9999 kvadratmeter 

7 616 kr

10 000- 15 000 kvadratmeter 

9 520 kr