Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Altan, uterum och skärmtak

Altan (trädäck)

Ändrade regler om altaner (trädäck), från och med 1 Juli 2019

För att en altan (trädäck) ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:
- det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
- altanen (trädäck) ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
- altanen (trädäck) ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
- altanen (trädäck) ska vara en uteplats på marken
- altanen (trädäck) får inte vara högre än 1,8 meter
- altanen (trädäck) ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
- altanen (trädäck) ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
- inte vidtas på på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

För mer information klicka på länken nedan:
Regler om altaner (trädäck), länk till boverket Länk till annan webbplats.

När bygglov krävs för altan (trädäck):

Altan (trädäck) som överstiger 1,2 meter ovanför befintlig marknivå, uppförs fristående eller sticker ut mer än 3,6 meter från bostadshusets fasadliv krävs det bygglov.

När bygglov inte krävs för altan (trädäck):

Altan (trädäck) som inte överstiger 1,2 meter från befintlig marknivå krävs inget bygglov.        Altanen (trädäcket) får då sticka ut mer än 3,6 meter från fasadlivet samt även uppföras fristående på fastigheten. Om det bygglovsbefriade altanen (trädäcket) placeras 4,5 meter närmare fastighetsgräns bör ni samtal med berörd granne.

Uterum

Om du ska glasa in din uteplats som är under tak behöver du ansöka om bygglov - fasadändring (utvändig ändring).

Skärmtak

I anslutning till bostadshus får man utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om takytorna tillsammans är mindre än 15 kvadratmeter. Om skärmtaket sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du berörda grannars medgivande.

Att tänka på

Även om du inte behöver ansöka om bygglov är det viktigt att åtgärden inte förändrar byggnadens karaktär.

Utöver ansökan ska du även skicka in följande handlingar:

- Förslag på kontrollplan
Kontrollplanen anpassas efter vad som ska göras. Den ska beskriva vilka kontroller som    ska ske, hur de ska göras, intygas och dokumenteras.
- Situationsplan - skala 1:400, där uterummets placering och mått anges, liksom avstånd till tomtgräns. Samtliga byggnader på tomten ska vara inritade.
- Fasadritning - skala 1:100, som visar befintlig byggnad samt uterummet. Samtliga fasader ska redovisas. Glöm inte att tydligt redovisa vad som är glasad del respektive annat material.
Planritning - skala 1:100, som redovisar bredd och längd på uterummet samt redovisar var eventuella öppningar och fönster placeras samt kopplingen till befintlig byggnad.