Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Värmekällor

Kontakta alltid skorstensfejarmästaren före köp av braskamin, kakelugn eller värmepanna, för att undvika felaktig installation och få råd om lämpliga val.

Kontakta skorstensfejarmästaren även om skorstenens lämplighet vid övergång från oljeeldning till vedeldning.

Kaminer

Vid installation av kamin behöver du inte använda kommunens sotare, men det behöver du när det är dags att få kaminen sotad.

Värmepumpar

Att installera en värmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan dock innebära en risk för påverkan på omgivningen. Om du planerar att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten ska du göra en anmälan/söka tillstånd hos Söderåsens Miljöförbund innan du påbörjar installationen. Läs mer om värmepumpar på Söderåsens Miljöförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljögodkänd värmepanna

Värmepannan du installerar ska vara miljögodkänd och ansluten till ackumulatortank. Den har då hög verkningsgrad och ger låga utsläpp vid ostrypt lufttillförsel. Volymen på ackulmulatortanken ska nästan alltid vara minst 1 500 liter. Om du installerar kamin bör du undvika en med effekt över 6-7 kilowatt (till en normalstor och normalisolerad villa) annars blir inomhustemperaturen lätt för hög. Även kaminen ska vara miljögodkänd inom tätbebyggelse.

Pelletskamin ger låga utsläpp och bra reglering av värmetillförseln. Kakelugn avger lagom värme under lång tid. Vedkaminen avger värme bara under eldningen. Välj en med värmemagasinerande stenhölje och låg effekt för jämnare och varaktigare värmetillförsel.

Goda råd för miljön och grannarna

Eldning

Elda bara med torrt bränsle. Fuktigt bränsle ger sämre energiutbyte och högre utsläpp. Vid upptändningen används extra finhuggen ved tillsammans med något lättbrännbart, till exempel tidningspapper. Lägg aldrig in mycket ved samtidigt förrän glödbädden är kraftig.

Det är inte tillåtet att elda med målat eller impregnerat virke, plaster, mjölkförpackningar, köksavfall eller andra sopor. Utsläppen av hälso- och miljöskadliga ämnen blir ofta stora när man eldar sådant i små anläggningar.

Stryp aldrig lufttillförseln för att bromsa förbränningen. Lägg bara in så mycket ved att du inte behöver strypa elden genom att stänga lufttillförseln. Sådan pyreldning ger mycket stora utsläpp av illaluktande och skadliga ämnen. Undvik att elda när väderleken gör att röken slår ner på grannhusen.

Vedhantering

Torka veden minst en sommar på luftig och regnskyddad plats innan den används. Veden ska lagras i ett torrt och ventilerat utrymme. Felaktig lagring ger veden för hög fukthalt. Insvept i presenning torkar ingen ved. Låt veden bli rumstempererad före eldning.

Askan

Det tar lång tid innan de sista glöderna slocknar i askan. Skaffa därför en behållare i plåt för askan att svalna i när du tömmer eldstaden. Askan har, precis som kalk, högt pH-värde, men tyvärr också vissa förhöjda metallhalter. Den duger bra att sprida på gräsmattan och i rabatter, men inte där man odlar grönsaker.

Besök även ÄFAB - Allt inom Bioenergi och Förbränningsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Säkerhet på tak

Tänk på att ditt tak är en del av skorstensfejarens arbetsmiljö. Varje år dör eller skadas människor i takolyckor. Lagar och föreskrifter som reglerar säkerheten på tak följs inte. Fastighetsägare har ansvar för att takskyddet är rätt utfört och hålles i stånd.

Enligt 3 kap. 11§ Plan- och byggförordningen (PBF) och 8 kap. Boverkets byggregler (BBR) ska byggnader, vars yttertak kan beträdas, förses med anordningar för tillträde till förflyttning på taken samt anordning till skydd mot personskador genom nedstörtning. Om fasadhöjden närmast uppstigningsstället är större än 4 meter, men högst 8 meter, skall man komma upp på taket antingen genom en taklucka eller via en fast monterad eller fällbar väggstege.