Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt stöd som hemkommunen ger till elever som till följd av sin skolgång behöver inackordering.
Stödet ges kontant och skall utgå med lägst 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven är inackorderad (Skollagen 15 kap 32 § ). Det betalas ut för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Inackorderingstillägg beviljas ej för kortare period än 1 månad.
Ersättningen är anpassad till övriga nordvästskånska kommuner och är 2022 1610 kr.

För att har rätt till inackorderingstillägg krävs:

 • att eleven är folkbokförd i Örkelljunga
 • att eleven går i kommunal gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning
  (Elever som går i fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, riksinternatskolor, RH-anpassade utbildningar eller är utlandssvenska ska istället söka stöd till inackordering hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..)
 • att eleven är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år)
 • att eleven är mottagen enligt skollagen 16 kap 44 § (förstahandsmottagande)
 • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar
  per dag eller
 • att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa
 • att eleven inte samtidigt uppbär resebidrag

OBS! Elever som blir mottagna i andra hand (frisök) är inte berättigade till inackorderingstillägg enligt skollagen 16 kap. 44 § och 47 §.

Endast om ansökan om inackorderingstillägg avslås får den sökande ett skriftligt meddelande.

Om studierna avbryts, minskar i omfattning från heltid till deltid eller om eleven flyttar hem, skall detta omedelbart anmälas till Utbildningsförvaltningen i Örkelljunga. Om eleven avbryter eller inte påbörjar sina studier är den skyldig att återbetala beloppet för återstående tid.

Ansökan görs på blankett, som finns under "E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.", för ett läsår i taget. Ansökan ska göras senast vid vårterminens slut det läsår ansökan gäller.