Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Hemtjänst

Hemtjänsten vänder sig till dig som är i behov av hjälp i ditt hem för att du ska klara av att bo kvar hemma. För att få tillgång till hemtjänst krävs att du ansöker om insatser, och får insatser beviljade av biståndshandläggare.

Få hjälp dygnet runt

Omvårdnadsinsatserna utförs av undersköterskor och vårdbiträden som kommer hem till dig i ditt hem. Du har möjlighet att få hjälp dygnet runt.

Personlig hygien och omvårdnad

Personlig hygien innebär hjälp med dusch, rakning och hårvård samt tvättning och munhygien morgon och kväll. Hjälp kan också beviljas vid toalettbesök och med inkontinenshjälpmedel. Hemtjänsten kan ge hjälp med att bädda sängen varje dag. På- och avklädning, enklare klädvård, på- och avtagning av personliga hjälpmedel och proteser är också exempel på insatser i hemmet.

Måltider

Hjälpen kring måltiderna består i att duka bordet, uppmuntran att äta och matning om så behövs samt avdukning och diskning.

Avlastning i hushållsarbetet

Du som har rätt till personlig omvårdnad kan också få dina krukväxter vattnade och posten inburen. Vid stort omvårdnadsbehov eller andra särskilda behov kan du få hjälp med uppsnyggning av hemmet regelbundet. Förhållanden som motiverar detta är om du lider av någon demenssjukdom eller har motorik- och synproblem som kan medföra spill och fläckar.

Matdistribution

Om du inte själv förmår planera, köpa och laga varm mat ska du kunna få färdiglagad mat hemsänd och serverad. Detta ökar sannolikt ditt välbefinnande genom att du får regelbundna måltider med avpassat näringsinnehåll och omväxlande maträtter.

Maten distribueras kyld i portionsförpackningar. Du som har behov av specialkost på grund av medicinska, etiska eller kulturella skäl kan i de flesta fall få sådan mat.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm garanterar att du får hjälp inom kortast möjliga tid vid nödsituationer. Snabbt insatta åtgärder hjälper till att minimera oönskade effekter vid olyckor och plötsligt insjuknande. Om du på grund av hög ålder eller ohälsa löper stor risk vid akuta situationer kan få tillgång till ett trygghetslarm.

Förutsättningar för trygghetslarm

En förutsättning är att du har förmåga att hantera larmknappen och kan kommunicera genom tal. Du måste också vara motiverad för insatsen så att du alltid bär larmknappen runt handleden eller halsen.

Trygghetslarmet kommunicerar genom mobilnätet och är inte beroende av fast telefoni i hemmet. Alla larm är så kallade aktiva larm, vilket innebär att du måste göra något för att aktivera larmet, det vill säga trycka på larmknappen.

På plats inom 30-45 minuter

Vid larm från ordinärt boende ska personal vara på plats inom 30 minuter under dag- och kvällstid och 45 minuter nattetid, räknat från larmtillfället. Första samtalskontakten ska ske inom fem minuter. Larmet testas genom personlig kontakt varje månad och på helautomatisk väg dagligen.

Att leva självständigt

Hemtjänsten arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt vilket innebär att vi inte utför sysslor som du kan utföra själv. Detta gör vi i syfte att stärka din egen förmåga att leva så självständigt som möjligt.

Vi arbetar med kontaktpersonskap

Kontaktpersonen är den sammanhållande länken i omsorgsarbetet. För närstående är kontaktpersonskapet av betydelse genom att de får en namngiven person som de kan vända sig till vid frågor som rör vårdtagaren. Med kontaktperson avses den i arbetsgruppen som har till uppgift att särskilt bevaka din rätt till vård, service och omsorg.

Ansöka om hjälp i hemmet

Om du vill ansöka om hjälp i hemmet ska kontakt tas med socialförvaltningens biståndshandläggare. Vid ansökan om stöd ska du kontakta biståndshandläggaren i det område där du bor. Läs mer om att söka stöd.

Enhetschefernas ansvarsområden

Örkelljunga kommun är indelad i tre hemtjänstområden: norra kommundelen, södra kommundelen och Örkelljunga centrum.

  • Madelaine Karlsson ansvarar för norra kommundelen
  • Susanne Olsson ansvarar för Örkelljunga centrum
  • Idha Holmquist enhetschef för södra kommundelen