Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Tillfällig vistelse i Örkelljunga kommun

Beställning av tillfällig vistelse görs på Örkelljunga kommuns beställningsblankett Beställning tillfällig vistelse (pdf, 218,2 KB, nytt fönster)PDF.

Blanketten ska vara Örkelljunga kommun tillhanda senast tre veckor före ankomstdatum så att planering av den tillfälliga vistelsen kan ske. Beställningsblanketten sänds in via fax på 0435-545 68.

Följande underlag ska alltid bifogas:

Beställningen ska vara anpassad för de förutsättningar som ges i bostaden på den tillfälliga vistelseadressen.

Örkelljunga kommun bekräftar beställningar enligt socialtjänstlagen via e-post eller telefonkontakt. Vid beställning av hälso- och sjukvårdsinsatser görs först en behovsprövning på beställda insatser. Bekräftelse och beslut på hälso- och sjukvårdsinsatser görs av Örkelljunga kommun via e-postsvar på punkt åtta i beställningsblanketten.

Vid eventuell inskrivning på sjukhus under den tillfälliga vistelsen ansvarar bosättningskommunen för hela vårdplaneringsprocessen.

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av bosättningskommunen. Den enskilde ansvarar själv för att inkontinenshjälpmedel medtas/får det skickat till bostaden på vistelseadressen.

Ändringar i grundbeställningen ska kompletteras skriftligt. Beställningen görs via fax på 0435-545 68.

Vid förlängning av den tillfälliga vistelsen görs beställningen på ny beställningsblankett senast tre veckor före det nya från och med-datumet.

Ett beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt eller där underlag saknas returneras till bosättningskommunen.

Örkelljunga kommun debiterar/fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut alternativt månadsvis vid vistelser över tre månader.