Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Projekt Hälsoförskola

Foto: Ole Thoresen

Foto: Ole Thoresen

Ett holistiskt koncept för en hälsofrämjande förskola.

Som ett led i det hälsofrämjande arbetet i Örkelljunga har ett koncept för en Hälsoförskola tagits fram. Syftet är att komma till rätta med den övervikt och fetma som uppmätts hos barn och ungdomar i kommunen samt att skapa goda uppväxtvillkor i stort.

Om projektet

En projektgrupp har tillsammans med forskare, specialistkompetenser, nyckelpersoner, pedagoger, föräldrar och barn arbetat fram konceptet genom ett flertal workshoppar. Mer information om dessa längre ner på sidan.

Konceptet har implementerats i samband med nybyggnationen av förskolan Högkullen. Här ska arkitektur, inomhusmiljö, utemiljö, måltid, pedagogik, digital kommunikation samt flera andra riktade insatser ge de förutsättningar som behövs för att ge barnen goda förutsättningar för att etablera hälsosamma vanor och vara goda ambassadörer för hälsa.

Vad har gjorts?

Det har genomförts sju workshops varav fem med nyckelpersoner, specialistkompetenser och andra samarbetspartners. Det har varit en workshop med allmänheten för att presentera och förankra visionen samt en workshop för familjer och grannar. Det har genomförts en inventering av forskningsresultat och expertkompetens i olika nätverk. Det har genomförts även forskningsprojekt och studentarbeten kopplade till Hälsoförskolan.

Det det underlag som tagits fram har presenterats för arkitekter och har i tätt samarbete med nyckelpersoner och förskolepersonal utmynnat i en ny detaljplan och en ny byggnad med plats för 6 barngrupper. Utemiljön har planerats för att optimera nyttjandet av den stora naturtomten och samtidigt tillgängliggöra den. Byggnaden, som är utformad med universal desig i åtanke, togs i bruk augusti 2019.

Konceptramen har tolkats till pedagogisk verksamhet av personalen på förskolan Högkullen och personalgruppen har förstärkts med en hälsopedagog. Det har även genomförts ett kommunövergripande arbete för mat och måltid där den kunskap som inhämtats under konceptutvecklingen kommit kommunens övriga förskolor till del.

För framtiden väntar vidareutveckling av det hälsofrämjande konceptet och spridning till såväl förskolor som skolor både i och utanför kommunen.

Här kan du se ett bildspel om konceptet och förskolan: Hälsoförskolan i Örkelljunga Powerpoint, 14.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se ett videoklipp av förskolebyggnaden: Hälsoförskolan från ovan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyckelord för Hälsoförskolan

Nyckelord för Hälsoförskolan


Sammanställning av workshops, koncept och studentarbeten

Som en del av processen för att skapa ett koncept för en hälsoförskola har det genomförts workshops för både nyckelpersoner och allmänhet. Du kan läsa mer om dessa här: Hälsoförskolan - sammanställning av workshop 1-7 samt koncept Pdf, 871.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer utförligt om den workshop som hölls för allmänheten, på FORUM Örkelljunga den 16 mars 2017, här: Workshop 2 Hälsoförskolan 16 mars 2017 Pdf, 236.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentarbeten

  • Shining a Light on the Orkelljunga Preschool Community - Nick Pagee, MaU
  • Produktutveckling och människan, tema Hälsoförskolan i Örkelljunga - kurs på kandidatnivå, MaU 
  • Hälsoförskola - från vision till pedagogisk praktik - Therese Olsson och Kajsa Ek, HKr
  • Om att motivera förskolebarn och deras familjer till en hälsosam livsstil - Liselotte Flinck Nymberg, LU
  • Design workshop för både förskolebarn och föräldrar! En kreativ möteplats för föräldrar och barn tillsammans med förskolepersonal - Afshin Aliyari, Certec - LTH, mastersuppsats

Forskare och studenter från högskolor och universitet välkomnas att forska, genomföra projektarbeten och/eller skriva uppsatser kopplade till Hälsoförskolan.