Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Ansökan om skolskjuts

Om förälder vill att rätten till skolskjuts skall prövas på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller av någon annan särskild omständighet skall ansökan lämnas till utbildningsnämnden.

Elev som väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisar har som regel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde och får tillstånd att gå kvar i samma skola har som regel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från sin nya adress.

Nu finns en e-tjänst för alla som åker skolskjuts till skolan.
När ansökan har kommit in gör vi en prövning och ni får besked inom två veckor.

En ny ansökan kommer att behöva göras inför varje nytt läsår.

Är du nyinflyttad eller ändrar adress? Gör en ansökan i e-tjänsten.

Ansökan om skolskjuts.

Växelvis boende

Elev vars föräldrar har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna har rätt till kostnadsfri skolskjuts om

  • Skolskjutsreglerna uppfylls.
  • Elev och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Örkelljunga kommun.
  • Det är fråga om regelbundet växelvis boende. Tillfälliga resor omfattas inte.
  • Från årskurs 4 erbjuds busskort om det är möjligt.

Skolskjutsen gäller till och från vårdnadshavarnas folkbokföringsadress. Skolskjuts för växelvis boende söks för ett läsår åt gången. Ansökan om skolskjuts.