Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Stipendier ur von Reiserska stiftelsen

Lärkesholms gods ligger i Örkelljunga kommun i nordvästra Skåne på en östlig utlöpare av Hallandsåsen. På godsets ca 2500 ha finns högproduktiva barrskogar i den norra delen och kring Stora och Lilla Lärkesholmssjöarna i söder finns vackra och strövvänliga lövskogar och betesmarker.

Godset ägs och förvaltas av von Reiserska stiftelsen, som grundar sig på en donation av landshövding Anders von Reiser (1701-1782).  Direktionen för stiftelsen har, utöver förvaltningen av godset, att söka uppfylla stiftarens vilja vad avser ändamålet med stiftelsen. Detta innebär bland annat att avkastningen skall utdelas som pensioner, stipendier, brudgåvor och bidrag till behövande, vilket noggrant regleras i stiftelsens stadgar.

Därför delas det varje år, på Alla Helgons dag ut stipendier och bidrag under högtidliga former i Örkelljunga kyrka.
Läs mer om von Reiserska stiftelsen på http://www.reiserska.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För studier

Studerande, bosatta eller med föräldrahemmet i Örkelljunga kommun, kan söka stipendier ur von Reiserska stiftelsen för sin fostran och vård och med följande krav:

 • Sökanden eller någon av föräldrarna är skrivna i Örkelljunga kommun vid ansökningstillfället
 • Stipendier utdelas för eftergymnasiala studier
 • Studier ska ha påbörjats före 25 års ålder
 • Stipendier utdelas som längst i 5 år
 • Utbildningen fullföljs enligt ansökan om stipendier för enskilda
 • Studierna bedrivs inom följande områden:
  • Studier utomlands 1 år eller längre
  • Högskoleprogram 4 år eller längre (dock inte betalda eller avlönade studier)
  • Studier längre än 1 år inom områdena musik, konst och teater

För kulturella ändamål

Bidrag kan även sökas till allmänkulturella ändamål, såsom föreläsningsverksamhet, forskningsarbete och kulturhistorisk dokumentation av Örkelljungabygden. Medel som stöd för finansiering av föreläsningsverksamhet kan sökas fortlöpande under året.

Utdelning

Utdelning av stipendier sker 2023 lördagen den 4 november. Reservera dagen redan nu i det fall du erhåller stipendium. Detta gäller för stipendiater i Sverige, Norge, Danmark och norra Tyskland. Direktionens krav är att du som stipendiat får vara beredd att närvara i kyrkan vid von Reisers stipendiehögtid med musik, teater eller att du berättar om din utbildning.


Ansökan

Ansökan ska vara Örkelljunga kommun tillhanda via e -tjänst senast 2023-09-05 och finns under "E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." . E-tjänsten öppnar 2023-04-01.