Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Information om vår året runt skötsel

Personalen på gata/park - enheten under kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen utför drift och underhåll av kommunens parker och grönområden, planteringar och träd för att kommunens utemiljö ska upplevas som trygg, attraktiv och tillgänglig.

Nedan kan du läsa vad vi gör de olika årstiderna.

På våren:

- Vårplantering
- Fontänerna sätts igång
- Vi startar rabattrensning och gräsklippning
- Vi börjar att sopa gatorna
- Reperationer efter vinterskador, exempel asfalt
- Tvättar skyltar
- Underhåll av grusvägar

På sommaren:

- Plantering av sommarblommor
- Vattning av urnor och sommarblomsplantering
- Feriearbetare börjar
- Strandskötsel (innan säsongen börjar)
- Asfaltsarbete
- Linjemålning

På hösten:

- Besiktning av lekplatser
- Planering för kommande års sommarrabatter
- Nyanläggningar
- Beskärinng av växter
- Höstplantering
- Sopning av gator
- Röjer uthängande vegetation

På vintern:

- Beskärning av växter och röjning av planteringar och grönytor
- Avverkning och gallring
- Röjning efter stormar
- Vinterväghållning av det kommunala vägnätet
- Snöröjning av gång- och cykelbanor, trappor med mera.
- Snöröjning av isbanor
- Beskärning av växter
- Beställning av sommarblommor
- Dekorering med granris och julkulor
- Julbelysning innan advent
- Skogsskötsel av kommunens tätortsnära skogar

Det vi gör året om:

- Skötsel av lekplatser
- Kontroll och tillsyn av lekplatser
- Service och underhåll av toaletter
- Klippning och ogräsbekämpning
- Översyn och reperationer av bänkar och lekredskap