Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Socialförvaltningen

Utsikt över sjö med en rhododendron i förgrunden

Åsljungasjön

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltning och leds av socialchef Gabriela Arvidsson.
Förvaltningen består av tre enheter med en gemensam ledningsgrupp:

Förebyggandeenhet

Här finns verksamheter och professioner med förebyggande uppdrag som sin huvudsakliga arbetsuppgift t ex öppenvård, fältverksamhet, familjecentralen, budget- och skuldrådgivning, familje- och vuxenrådgivning.

Ansvarig chef:

Ann-Sophie Armerin, biträdande enhetschef

Myndighetsenhet

Här finns all myndighetsutövning, så som ekonomiskt bistånd, barn- och familj, missbruk, psykisk ohälsa och handläggning av ärenden inom äldreomsorg och funktionsnedsättning, barn- och unga, bostadsanpassning, avgiftshandläggning med mera.

Ansvarig chef:

Sofie Hjälte, myndighetschef

Verkställarenhet inklusive Kommunal hemsjukvård och MAS

Här finns många olika verksamheter samlade, som hemtjänsten, äldreboende, korttidsboende och gruppboenden, korttids/fritids LSS, dagliga verksamheter, dagverksamhet Eken, socialpsykiatri, hemsjukvård, Arbetsmarknadsenheten (AME) – produktion

Ansvariga chefer:

Cecilia Stewart, verksamhetschef enligt HSL, hemsjukvård

Marianne David, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Hemtjänst:

Madelaine Karlsson, hemtjänstchef Norr/Solgården korttidsboende/dagverksamhet Eken

Susanne Olsson, hemtjänstchef Centrum/ Trygghetslarm/Natt

Idha Holmquist, hemtjänstchef Syd

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade):

Michael Bernhardsson, LSS chef personlig assistans/uppdrag/korttids/fritids LSS

Jannike Cederholm, tillförordnad LSS chef gruppboende, dagliga verksamheter, boendestöd och AME-produktion

Äldreboende:

Ann-Charlotte Sjöstrand, chef äldreboende Södergården

Tommy Sundblad, chef äldreboende Tallgården


På sidan Omsorg och stöd kan du läsa mer om våra verksamheter.