Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Så tycker våra äldre om vår omsorg

Örkelljungabor som har hemtjänst eller bor på äldreboende i kommunen är överlag nöjda med boendet och hemtjänsten, men det finns förbättringsområden. Det visar resultatet från Socialstyrelsens färska brukarundersökning.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till alla äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende med frågor om vad de tycker om sin omsorg. Socialstyrelsens rikstäckande årliga undersökning av de äldres åsikter om kvaliteten genomfördes under våren 2023 ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultatet har nu sammanställts.

I Örkelljunga kommun svarade färre än 30 äldre som bor på äldreboendena. Av äldre som har hemtjänst svarade 177 personer vilket motsvarar 51 procent av de tillfrågade.

De svarande tycker att de får ett gott bemötande och upplever i stor uträckning förtroende för medarbetare samt hög grad av trygghet. Ett bra utfall uppnås för att biståndsbeslutet är anpassat efter behov inom hemtjänst, från 68 procent till 80 procent. Verksamheterna får bättre resultat än föregående år i de flesta delarna. På frågan om personalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig, har resultat förbättrats från 34 procent till 50 procent.

- Brukarundersökningens resultat är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Den ger oss möjlighet att se på vår verksamhet utifrån kommuninvånarnas glasögon. Vi är glada över alla som tagit sig tid att svara på enkäten. Vi behöver fortsätta vårt arbete med att motverka ensamhet och göra måltiderna på äldreboende till trevlig stund på dagen, säger socialchef Gabriela Arvidsson.

Trygghetslarm i eget boende

Trygghetslarm i eget boende