Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunen endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Läs mer om kommunala lotterier på Spelinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Registrering

En förenings lotterier kan registreras av kommunen och föreningen får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Läs mer om prisbasbelopp på Statistikmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

Läs mer om lotterier utan registrering på Spelinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ansökan

För att kunna kontrollera kraven på den sökande måste föreningen i samband med ansökan bifoga:

  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Föreningens stadgar
  • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier och där det framgå vem som har valts som kontaktperson i föreningen gällande lotterier.

Redovisning

Redovisning av lotterier ska ske så snart som möjligt efter avslutat lotteri, allra senast två månader efter sista försäljningsdagen.

Taxor och avgifter

Taxan för en lotteriregistrering är 300 kronor. Föreningen betalar även ersättning till kommunens lotterikontrollant som uppgår till 3% av lotteriomsättningen med ett maxbelopp om 1500 kronor per redovisningstillfälle.