Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Översiktsplan under arbete - ÖP2040

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Örkelljunga kommun är igång. Planen ska beskriva hur kommunens mark, vatten och byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras de kommande 20 åren. Målet är att Örkelljunga kommuns nya översiktsplan vara färdig och godkänd av Kommunfullmäktige under vintern 2023/2024.

En översiktsplan visar hur vi vill att Örkelljunga kommun ska se ut i framtiden. Det är en plan för hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som är vägledande för beslut som påverkar kommunens yta, till exempel beslut om bygglov. Översiktsplanen ska främja en långsiktigt hållbar livsmiljö nu och i framtiden.

Att ta fram en översiktsplan är en lång process som görs i samarbete mellan politiker, tjänstepersoner och alla som bor och verkar i kommunen. Det är många olika typer av material som ska samlas in, analyseras och läggas ihop till en faktisk plan. Till exempel ska kommunens invånare, föreningar och företag få tycka till. Nationella och regionala policys och visioner ska också tas hänsyn till bland annat.

Enligt den inledande tidplanen ska Örkelljunga kommuns nya översiktsplan vara färdig och godkänd av Kommunfullmäktige under vintern 2023/2024.

Har du frågor om arbetet är du välkommen att kontakta Maria Månsson Brink som är projektledare för Översiktsplanen.

Samrådstiden avslutad -
Ny översiktsplan 2040

Nu revideras förslaget till en granskningshandling och alla inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. Enligt den preliminära tidplanen kommer översiktsplanen på granskning efter sommaren.

Översiktsplan ÖP07

ÖP07 är den nuvarande översiktsplanen som gäller tills det finns en ny plan som antagits av Kommunfullmäktige och som vunnit laga kraft.