Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Översiktsplan under arbete

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Örkelljunga kommun är igång. Planen ska beskriva hur kommunens mark, vatten och byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras de kommande 20 åren. Målet är att Örkelljunga kommuns nya översiktsplan vara färdig och godkänd av Kommunfullmäktige under hösten år 2023.

En översiktsplan visar hur vi vill att Örkelljunga kommun ska se ut i framtiden. Det är en plan för hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som är vägledande för beslut som påverkar kommunens yta, till exempel beslut om bygglov. Översiktsplanen ska främja en långsiktigt hållbar livsmiljö nu och i framtiden.

Att ta fram en översiktsplan är en lång process som görs i samarbete mellan politiker, tjänstepersoner och alla som bor och verkar i kommunen. Det är många olika typer av material som ska samlas in, analyseras och läggas ihop till en faktisk plan. Till exempel ska kommunens invånare, föreningar och företag få tycka till. Nationella och regionala policys och visioner ska också tas hänsyn till bland annat.

Enligt den inledande tidplanen ska Örkelljunga kommuns nya översiktsplan vara färdig och godkänd av Kommunfullmäktige under hösten år 2023.

Har du frågor om arbetet är du välkommen att kontakta Maria Månsson Brink som är projektledare för Översiktsplanen.

Var med och tyck till!länk till annan webbplats

En viktig del i planen är behov och önskemål från alla Örkelljungabor. Hur tycker du att Eket, Åsljunga, Skånes Fagerhult, Tockarp, Örkelljunga eller andra platser i kommunen ska utvecklas i framtiden? Skicka in din synpunkt senast den 30 september.

Översiktsplan ÖP07

ÖP07 är den nuvarande översiktsplanen som gäller tills det finns en ny plan som antagists av Kommunfullmäktige och som vunnit laga kraft.