Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Barns rättigheter

Örkelljunga kommun arbetar för att öka medvetenheten om barns rättigheter både för kommunanställda genom utbildning om barnkonventionen och för våra invånare genom att på olika sätt lyfta barns rättigheter i olika sammanhang. Ett praktiskt exempel på hur kommunen arbetar för att lyfta barns rättigheter är genom att inrätta ett ungdomsråd.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989, Sverige
ratificerade 1990. Barnkonventionen är den konvention som flest länder skrivit under. Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som lag i Sverige.

Barnkonventionen har 54 artiklar varav fyra är grundläggande och vägledande principer:

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.