Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Så styrs kommunen

Organisationsskiss Örkelljunga kommunfullmäktige och förvaltningar

(klicka på bilden för att förstora den)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Politikerna väljs via allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och som är av stor betydelse för kommunen. Det gäller bland annat kommunens organisation, övergripande planer, de ekonomiska ramarna, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

Mer information om kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun Öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Mer information om Kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun 

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige.
Mer information om nämnderna i Örkelljunga kommun

Det kommunala självstyret ger dig möjlighet att påverka

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna finansiera den kommunala verksamheten.

För dig innebär det kommunala självstyret att du kan påverka kommunens beslut till exempel genom att rösta i folkomröstningar och att du kan överklaga kommunens beslut.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. Skolverket är till exempel en tillsynsmyndighet som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

Kommunerna ansvarar själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunen. Varje år granskas kommunens verksamhet av revisorer.

Kommunallagen

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Kommunallagen (2017:725), Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagar och förordningar kan sökas via lagrummet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Så styrs en kommun", SKR Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.