Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Folkomröstning genom folkinitiativ

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är kommunen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna.

Information om folkomröstningen den 9 juni 2024 >>

Folkomröstningar i kommuner är alltid rådgivande. Det är kommunen som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar Länk till annan webbplats..

Vad avgör om det blir en folkomröstning?

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det och om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. Tio procent av de röstberättigade motsvarar i Örkelljunga kommun ca 830 personer (baserat på nuvarande folkmängd). Därmed behövs minst 830 namnunderskrifter för att en folkomröstning ska komma i fråga. När det är uppfyllt tar Kommunfullmäktige det avgörande beslutet.

Folkinitiativ om personlig assistans

Den 24 februari 2023 lämnades en namninsamling gällande personlig assistans in till Örkelljunga kommun. Bakgrunden till namninsamlingen är ett beslut som tagits i Socialnämnden. (Namninsamlingen benämns nedan som "folkinitiativet".)

Socialnämndens beslut om personlig assistans

Socialnämnden tog, den 31 januari 2023, beslut om att föreslå upphandling av ickevalsalternativ för personlig assistans. Förslaget innebär dels att kommunen ska införa valfrihetssystem för assistans enligt LOV (lagen om valfrihetssystem), dels att när utförare finns, ska nämnden inte fortsätta med egen regi, eftersom den har högre kostnader än den statliga assistansersättningen medger. Det betyder att den som har personlig assistent själv ska kunna välja vilket företag som ska utföra assistansen och att kommunen i förlängningen inte längre kommer erbjuda denna tjänst i egen regi.

Kommunfullmäktige tog, den 24 april 2023, beslut enligt Socialnämndens förslag. Örkelljunga kommun upphör därmed med personlig assistans i egen regi. Brukare inom LSS kan välja bland olika privata utförare av personlig assistans. Den brukare som inte aktivt väljer utförare får ett så kallat "ickevalsalternativ", som nu ska upphandlas.

Information om folkinitiativet

Initiativtagarna till folkinitiativet har samlat in namnunderskrifter i kommunen under rubriken "Nedläggning eller ej av kommunal personlig assistans i Örkelljunga". Antal underskrifter som samlades in var 1400 varav 19 strukits av initiativtagarna på grund av folkbokföring i annan kommun. Därmed lämnades 1381 underskrifter in.

Med hjälp av uppgifter från Skatteverket har kommunens kansli kontrollerat samtliga underskrifter. Kraven för en giltig underskrift är att personen ska vara:

  • 18 år
  • folkbokförd i Örkelljunga kommun
  • folkbokförd i Sverige i tre år i följd, alternativt:
    • medborgare i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
    • medborgare i Island eller Norge

När samtliga underskrifter kontrollerats kvarstod 1276 giltiga underskrifter.

Kommunfullmäktige tar ställning till folkinitiativet

Kommunfullmäktige tog, den 26 juni 2023, beslut att godkänna antalet
namnunderskrifter som underlag för att folkomröstning ska hållas. Nu kommer förslag på den exakta frågeställningen att tas fram tillsammans med förslag på datum för när folkomröstningen ska hållas och hur den ska finansieras.

Kommunfullmäktige tog, den 30 oktober 2023, beslut att folkomröstningen ska hållas i anslutning till Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024. Det bestämdes vidare att frågeställningen ska vara: ”Örkelljunga kommun bedriver personlig assistans enligt lagen om valfrihet (LOV), där kommunen inte är en utförare. Ska personlig assistans fortsätta att bedrivas på detta sätt?”.

Folkomröstning den 9 juni

Folkomröstningen genomförs i anslutning till EU-valet den 9 juni 2024. Information om hur omröstningen går till och vem som har rösträtt finns på sidan:

Folkomröstning om personlig assistans