Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Assistansanordnare ska ges möjlighet att bli kommunala utförare

Hur kommunerna ska lyckas möta framtidens vårdbehov är en högaktuell fråga för många kommuner. Samarbete och kvalitetskonkurrens kan vara en del av lösningen, anser en majoritet i socialnämnden (efter omröstning med sex röster mot fem) som nu lägger fram ett förslag om förändringar i organiseringen av personlig assistans till kommunfullmäktige, för slutligt beslut.

Socialnämnden tog igår, den 31 januari 2023, beslut om att föreslå upphandling av ickevalsalternativ för personlig assistans. Förslaget innebär dels att kommunen ska införa valfrihetssystem för assistans enligt LOV (lagen om valfrihetssystem), dels att när utförare finns, ska nämnden inte fortsätta med egen regi, eftersom den har högre kostnader än den statliga assistansersättningen medger. Det betyder att den som har personlig assistent själv ska kunna välja vilket företag som ska utföra assistansen och att kommunen i förlängningen inte längre kommer erbjuda denna tjänst i egen regi.

I december månad 2022 utfördes över 40 % av den beviljade assistansen via privata assistansanordnare i kommunen. De privata anordnarna inom personlig assistans fortsätter att öka sin marknadsandel i riket och står i dag för över 70 % av den personliga assistans som utförs i hela Sverige. Vilka företag som får erbjuda personlig assistans avgörs av Örkelljunga kommun, som gör en bedömning av varje utförare mot bakgrund av ett i fastställt förfrågningsunderlag.

- Vi vill utveckla verksamheten genom att ge fler valmöjligheter för brukare och bygga upp ett gott samarbete med utförare i branschen. I ett valfrihetssystem konkurrerar alla utförare om kvalitet och inte pris. Ersättningen till utföraren är alltid densamma. Kombinationen kvalitet och kostnad hjälper verksamheterna att ha rätt fokus, säger Stefan Svensson, socialnämndens ordförande.

Socialnämndens vice ordförande Henrik Linderos instämmer och fortsätter:
-Ett ansvarsfullt synsätt är nödvändigt. Resurserna ska räcka länge och till många verksamheter. Hur mycket assistanstimmen ska kosta fastställs egentligen av staten. Ersättningen är lika för alla, oavsett om utföraren är privat eller kommunal. Ska egenregin vara utförare av assistans då ska verksamheten förhålla sig till statens ersättningsnivå och inte skapa underskott i miljonbelopp.

Socialchef Gabriela Arvidsson förklarar vidare:
- Föreslagen modell finns i andra kommuner. Kraven i förfrågningsunderlaget värnar om brukarens delaktighet i rekryteringsprocessen men inom ramen för gällande regelverk och samma förfarande som idag när en brukare byter utförare. Även fokus på ett gott samarbete med assistansutförare finns i förfrågningsunderlaget.

Kommunen tar fortsatt ansvar för att personlig assistans erbjuds

Inom personlig assistans har det länge funnits privata assistansanordnare vid sidan om den kommunala assistansen då Lagen om stöd till service till vissa funktionshindrade (LSS) ger brukaren rätt att själv välja sin assistansanordnare. Man kan på så sätt säga att personlig assistans har ett inbyggt ”eget val-system” i sitt utformande. Kommunerna har dock ett så kallat basansvar för brukare som inte vill/kan välja en privat utförare.

Förslaget innebär att basansvaret tillhandahålls genom att nämnden upphandlar personlig assistans inklusive ansvaret för att tillhandahålla vikarie vid akut uppkomna situationer hos privata assistansanordnare, som ett ickevalsalternativ enligt LOV. I ett valfrihetssystem enligt LOV kan brukaren enbart välja bland de utförare som kommunen godkänt utifrån uppsatta krav.

Förslaget är ett led i att få ekonomin i balans

Förvaltningen har i uppdrag att se över vilka åtgärder som nämnden kan ta för att få ekonomi i balans. Under senare år har nämnden haft ett negativt resultat inom egenverksamheten för personlig assistans. De senaste åren har resultatet för personlig assistans varit -1,5-2 mkr jämfört med budget. Det ökade underskottet kan förklaras av att kommunen inför heltid som norm, löneutveckling, ökade omkostnader, men även av att volymerna för egen regi minskat. Under andra halvåret 2022 fick nämnden exempelvis stora omställningskostnader för personal. Även 2022 visar assistans i egenregi underskott på över -2,3 mkr.