Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

10,5 miljoner kronor ansöks från statsbidraget "Återhämtningsbonus"

Personal inom vård och omsorg ska få stärkta möjligheter till ett hållbart arbetsliv, genom fyra olika projekt inom Socialförvaltningens verksamheter.

Socialstyrelsen fördelar statsbidrag för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. Regioner och kommuner kan söka medel för kostnader som uppstår 2023. Socialstyrelsen prövar varje projekt och besked kommer under våren.

Socialförvaltningen har nyligen lämnat in en ansökan som omfattar fyra olika delprojekt:

  1. delade turer
  2. minska belastnings- och förslitningsskador
  3. inspiration och kreativitet
  4. RPA (robotiserad processautomatisering) inom myndighet och utförare

Ansökningarna omfattar totalt 10,5 miljoner kronor.

- Många intressanta förslag som har kommit fram från verksamheterna och cheferna har försökt få med så mycket som det är möjligt, säger socialnämndens ordförande Stefan Svensson.

Ansökan har presenterats för politiker i Socialnämnden och viceordförande, Henrik Linderos, säger att det är en genomtänkt ansökan:

- Vi blev glatt överraskade när vi fick ta del av en omfångsrik ansökan. Vi har förstått att det är många kommuner ansöker om dessa medel så vi väntar med spänning på Socialstyrelsens besked.

Socialchef Gabriela Arvidsson instämmer och tillägger:

- Pandemin har inneburit en stor utmaning. Många medarbetare har arbetat under både fysiskt och psykiskt ansträngande förhållanden under lång tid. De fyra projekten ska kunna förstärka måendet och ge oss extra kraft för att utveckla arbetsmetoder och lösningar.