Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Grytåsa strövområde

2023 års miljö- och byggnadspris tilldelas Grytåsa strövområde

Motivering: ”Magiska Grytåsa strövområde är en fantastisk upplevelse med stora värden för kultur, natur och rekreation. Området innehåller flera olika landskapskaraktärer, däribland det unika skogsbetet i Möllers skog. Det är en av få platser som varit utmarksbete, som fortfarande används för bete, med lång obruten kontinuitet. Det är av stort värde att gärningen att hålla betesdjur i Möllers skog fortsätter in i framtiden för kommande generationer. Rekreationsvärdena i Grytåsa strövområde höjs genom Skåneleden och de olika vandringslederna här. Svampplockning, fågelskådning vid fågeltornet i Flinka sjö, cykling och vandring gör området till ett lockande besöksmål för alla.”

Om miljö- och byggnadspriset

Örkelljunga kommun delar årligen ut ett pris för värdefulla insatser inom gestaltning av byggnader och livsmiljöer, vård av kulturhistoriska miljöer eller innovativa miljölösningar.

Utmärkelsen kan fås för upprustning, om- och tillbyggnad eller nybyggnad av hus. Även bostads- och industriområde eller byggnadsdetaljer, färgsättning och skyltar kan komma i fråga. Vidare kan trädgårds- eller landskapsmiljöer och liknande uppmärksammas.


Reglemente för Örkelljunga kommuns Miljö- och byggnadspris

§1 Örkelljunga kommuns Miljö- och byggnadspris delas ut årligen för en värdefull insats inom gestaltning av byggnader och livsmiljöer, vård av kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller innovativa miljölösningar.

§ 2 Priset kan utdelas för upprustning av byggnad, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av hus.
Även bostads- och industriområde eller till exempel fasaddetaljer, belysning, färgsättning och
skyltar kan komma i fråga. Vidare kan trädgårds- eller landskapsmiljöer och liknande
anläggningar få utmärkelse.

§ 3 Priset utdelas till objektet. Byggherren, arkitekten eller annan involverad person kan uppmärksammas i motiveringen. Objektet som uppmärksammas måste finnas i Örkelljunga kommun.

§4 Nominering ska ske skriftligen senast den 1 augusti till kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen. Vem som helst kan nominera. Offentlig upplysning om att det är tid att nominera till årets Miljö- och byggnadspris ska ske i juni. Priset kan utdelas även för objekt som inte nominerats.

§5 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott utser vinnare. Beslutet redovisas i Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

§6 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen bereder ärendet. Stadsarkitekten är ansvarig för handläggningen.

§7 Inget utdelningstvång föreligger. Om ingen lämplig kandidat finns, delas inget pris ut.

§8 Utmärkelsen består av en plakett med inskriptionen ”Örkelljunga kommuns Miljö- och byggnadspris 20xx”, att fästas upp på lämplig plats, samt diplom med skriftlig motivering till utmärkelsen.

Vill du veta mer?

Kontakta Maria Månsson Brink, stadsarkitekt
telefon: 0435-550 19
e-post: maria.mansson.brink@orkelljunga.se