Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Mark- och miljödomstolens dom angående VA-fakturor ligger fast – debitering får endast göras tre år tillbaka i tiden

När NSVA beslutade att debitera kunder i Örkelljunga kommun flera år tillbaka i tiden, bestred några kunder sin faktura. Frågan togs till Mark- och miljödomstolen och enligt domen får inte debitering göras längre än tre år tillbaka i tiden. NSVA ansåg att det fanns oklarheter i domen och överklagade. Överdomstolen har nu meddelat att de inte kommer att pröva målet. Mark- och miljödomstolens dom är därför det som gäller och NSVA kommer att justera den tidigare faktureringen.

Bakgrund

När NSVA tog över vatten- och avloppsverksamheten i Örkelljunga kommun upptäcktes det att en stor andel kunder inte lämnat in avläsningar på många år. Dessa kunder hade blivit fakturerade för en preliminär årsförbrukning. I samråd med Örkelljunga kommun togs beslutet att justera tidigare fakturering. I flera fall innebar det 10 år tillbaka i tiden. Kunder som förbrukat mindre vatten än de tidigare betalat för, fick en återbetalning. Kunder som förbrukat mer än de betalat för, debiterades den överskjutande delen.

Ett antal kunder bestred sina fakturor. NSVA tog frågan till Mark- och miljödomstolen i Växjö eftersom rättsläget ansågs oklart. Enligt domen som kom den 28 mars får inte debitering göras längre än tre år tillbaka i tiden. NSVA valde att överklaga domen eftersom de ansåg att den hade brister. För att få klarhet i vad som gäller ville de få frågan ordentligt prövad. Den 5 september fickde besked att Mark- och miljööverdomstolen nekat prövningstillstånd.

-Vi tycker inte att resonemanget i domen från Mark- och miljödomstolen håller eller är tydlig för VA-branschen i stort. Men nu har vi drivit frågan och rättar oss givetvis efter deras dom, säger Petra Lundin, jurist på NSVA.

Vad händer nu?

NSVA kommer nu att gå igenom samtliga kunder i Örkelljunga kommun och justera faktureringen i enlighet med domen. Det vill säga faktureringen som gjordes för tiden längre än tre år tillbaka. Det innebär att kunder som fick betala den överskjutande delen mellan deras beräknade förbrukning och faktiska förbrukning, får en återbetalning.

I samråd med Örkelljunga kommun har NSVA beslutat att de kunder som fick en återbetalning eftersom de inte förbrukat så mycket vatten som de tidigare betalat för, inte kommer att få ett återbetalningskrav.

När kommer återbetalningen att ske?

Det är ett stort arbete att gå igenom samtliga kunder och räkna om fakturorna. NSVA kan inte säga med säkerhet när de kan göra återbetalningen, men de räknar med att det kommer att ta några månader. Berörda kunder kommer att få information när genomgången är klar.

Varför valde NSVA att debitera så långt tillbaka?

Anledningen till att NSVA valde att debitera så långt tillbaka i tiden, har att göra med hur vatten- och avloppsverksamheten finansieras. Enligt svensk lag ska kostnaderna betalas av kunderna i varje kommun. Verksamheten är alltså inte skattefinansierad och får varken gå med vinst eller förlust. Den faktiska kostnaden ska fördelas på kunderna. Att varje kund betalar för vad de faktiskt förbrukar är därför viktigt. Annars belastas övriga kunder med kostnaderna för det någon annan förbrukar.

-Anledningen till att vi drev frågan så här långt, var att vi ville ha en rättvis kostnadsfördelning även historiskt. Men nu rättar vi oss efter domstolens dom och tittar istället framåt och fortsätter att sträva efter att ge invånarna i Örkelljunga kommun en trygg vattenförsörjning och en rättvis debitering, säger Andreas Eriksson, chef på avdelning Kundnära tjänster.

Domen och den medföljande återbetalningen innebär ett underskott. Dessa pengar behöver tas någonstans ifrån för att finansiera verksamheten. För att ersätta de förlorade intäkterna kan VA-taxan behöva justeras.

Frågor hänvisas till NSVA:s webbplats och kundservice Länk till annan webbplats.