Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Nytt kulturmiljöprogram visar värdefull bebyggelse och miljö

Alma Ivarsson dokumenterar Örkelljungas byggnader

I helgen lanserades Örkelljungas nya kulturmiljöprogram. I mer än ett år har byggnadsantikvarie Alma Ivarsson åkt runt i kommunen och inventerat byggnader och miljöer för att visa på kulturhistoriska värden, både inne i de större byarna och ute på landsbygden.

Kulturmiljöprogrammet är framtaget för att det ska finnas ett kunskapsunderlag som kommunen bland annat kan använda vid fysisk planering och vid hantering av bygglov. Programmet kan både vara vägledande för den enskilde villaägaren och för kommunens arbete med att bevara och utveckla kulturmiljöer.

Alma Ivarsson har dokumenterat mer än 3000 byggnader och miljöer i kommunen och klassat dem i olika kategorier efter hur stort kulturhistoriskt värde de har. För varje byggnad finns det bland annat information om vilken arkitektonisk stil byggnaden har, om det finns värdefulla karaktärsdrag, eventuell arkitekt, historik och byggnadsår.

– Om en villaägare har bestämt sig för att renovera hela eller delar av sitt hus, kan det vara intressant att veta vad som är karaktäristiskt för byggnaden och vad som bör renoveras varsamt. I kulturmiljöprogrammet kan det finnas just sådan information om huset, berättar Alma Ivarsson.

Programmet täcker inte enbart äldre bebyggelse och kulturmiljöer, även modern arkitektur har dokumenterats och till de flesta objekt finns det också bilder inlagda.

– Jag har fotograferat när jag har varit ute och dokumenterat, men även äldre ritningar och gamla fotografier på hur byggnaden har sett ut tidigare kan finnas inlagda i programmet. Det kan vara värdefullt för kommunen och invånarna att känna till husens och miljöernas historia.

Inventeringen fortsätter under hösten men redan nu är kulturmiljöprogrammet tillgängligt digitalt på Örkelljungas hemsida. I kulturmiljöprogrammet finns bland annat information om kommunens historia, kulturmiljöer, byggnadsinventering och olika arkitekturstilar. Du hittar programmet här. Länk till annan webbplats.

Tisdagen den 21 november kl.18:15 presenterar Alma Ivarsson kulturmiljöprogrammet på biblioteket i Örkelljunga.