Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dialogträff för aktörer som vill leverera mattjänst (kyld mat) enligt LOV

Socialförvaltningen inbjuder till dialogträff om möjligheten för aktörer att leverera mattjänst (kyld mat) inom ramen för biståndsinsatsen matdistribution, genom upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förslaget om att införa valfrihetssystem för matdistribution har behandlats i socialnämndens arbetsutskott 2023-10-17 och går vidare till socialnämnden 2023-11-07. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige.

Inköp av kylda maträtter behöver konkurrensutsättas och upphandlas. Socialförvaltningen har lagt fram förslag om att använda lagen om valfrihetssystem (LOV) som upphandling, för att införa ett valfrihetssystem för matdistributionen.

Vi inbjuder därmed till dialogträff för företag och intressenter för mer information.

Varmt välkomna 2023-11-16, klockan 10-11.00, kommunhuset Örkelljungasalen. Anmälan görs till socialchef gabriela.arvidsson@orkelljunga.se, senast 2023-11-14.

Syftet med införandet av valfrihetssystem enligt LOV:

- att skapa konkurrensprövning som kan bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad möjlighet för leverantörer att etablera sig.

- att på sikt få en självfungerande marknad mellan invånare och lokala privata företag som erbjuder kylda maträtter. Utbudet och innehållet för näringsrik kyld mat har de senaste åren utvecklats mycket till möjlig vinning för både kommun och brukare.

Det finns flera kommuner i landet som erbjuder matlåda (mattjänst) inom ramen för matdistribution enligt valfrihetssystem enligt LOV, till exempel Örebro och Söderhamn.

Allmän information

Kommunens ålagda uppgifter kan utföras antingen av kommunen själv (egen regi) eller av en entreprenör/leverantör efter konkurrensutsättning (entreprenad). Om en kommun beslutar att inte utföra tjänsten i egen regi utan via annan aktör krävs en upphandling. Om en kommunal enhet lämnar anbud i upphandlingen behandlas anbudet på samma sätt som övriga anbud.

Syftet med konkurrensutsättningen är att bredda antalet utförare och bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Kommunen har inte idag egen produktion av kyld mat. Den kylda maten köps för närvarande från en närliggande kommun. Socialförvaltningen har därutöver en intern logistik för att hämta och distribuera portionerna till personerna som är beviljade matdistributionen. Förvaltningen har i genomsnitt 120 brukare med beviljad matdistribution. Det är matdelen som avses upphandlas. Den interna logistiken utleveransen av maten och biståndsbedömning kvarstår oförändrade.

Tillvägagångssätt i stora drag:

  1. Kommunfullmäktigenivå: Om valfrihetssystem för matdistribution får införas eller ej behandlas av en kommunfullmäktige
  1. Nämndsnivå: Förfrågningsunderlag, villkor och upplägg beslutar en nämnd om. Att godkänna leverantörer kan delegeras till tjänstemän. Antagna leverantörer presenteras på kommunens webbplats med information. Nämnden bestämmer ersättning till leverantörer. Ersättningen är densamma för alla leverantörer. Konkurrensen i upphandling enligt LOV bygger inte på pris utan kvalitet. Smakprov under antagningsprocess och valbara alternativa huvudrätter kan finnas som krav i förfrågningsunderlaget.
  1. Brukare och verksamhetsnivå: Brukaren väljer leverantör för kyld mat, och får även byta leverantör enligt angivna regler. Brukaren betalar matdistribution till kommunen. I dagsläget finns i genomsnitt 120 personer som är beviljade matdistribution.
  2. Leverantör: Ansöker, och får beslut om antagning utifrån förfrågningsunderlag. Levererar beställda portioner till angiven plats i kommunen, och fakturerar kommunen enligt bestämt pris. Får erbjuda andra kylda maträtter till brukare som valt leverantören. Efter överenskommelse med kommunen kan i rimlig omfattning de extra kylda maträtterna tas med till brukaren tillsammans med matdistributionsportionerna.