Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Civilt försvar

Regeringen har bestämt att det förändrade säkerhetsläget i världen kräver ett återupprättat totalförsvar i Sverige. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret, där civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

Civilt försvar är en verksamhet, inte en organisation. Det är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringslivet och frivilligorganisationer.

Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

Läs mer om det civila försvaret

Det civila försvaret och arbetet med detta utgår från samhällets krisberedskap. Det civila försvaret ska säkra de viktigastesamhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Civilt försvar, Regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om totalförsvar och civilt försvar

Med anledning av den säkerhetspolitiksa utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap återupptagits.

Det svenska civila beredskapssystemet, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Totalförsvaret

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig.

Totalförsvaret, Försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats.