Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Krisberedskap

Vi jobbar för att vara väl förberedda vid en kris men det finns händelser då du som privatperson själv förväntas ta ansvar för alternativ strömförsörjning, värme eller vatten. Här presenteras viktiga telefonnummer, sidor för information vid en kris samt vad du kan förvänta dig av oss som kommun.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som bland annat arbetar för att du och andra invånare kan förbereda sig för en kris eller allvarlig händelse.

Förbered dig för kris, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Råd till privatpersoner, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats. är en broschyr som ges ut av MSB, på många olika språk.

Filmer om din krisberedskap, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Organisationen Försvarsutbildarna Länk till annan webbplats. ger dig flera verktyg som stöd för din egen krisberedskap. De ger tips och hjälp för att skapa en egen checklista för vad du bör ha hemma om krisen kommer och ett quiz som kan hjälpa dig att förbereda dig.

Akut nödsituation – ring 112

Nödnumret 112 ska du använda när det är fara för liv och du eller någon annan behöver hjälp av polis, ambulans eller räddningstjänst.

Läs mer på SOS Alarm Länk till annan webbplats..

Polisen – ring 114 14

Ring polisen på 114 14 vid alla situationer som inte är akuta.

Läs mer på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Socialjouren

Socialjouren hjälper dig kvällar och helger, telefon 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.

Läs mer om socialjouren Länk till annan webbplats..

Sjukvårdsrådgivning – ring 1177

Ring sjukvårdsupplysningen på 1177 om du behöver råd för sjukdomstillstånd som inte är akuta.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats..

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs webbplats Länk till annan webbplats. hittar du alla viktiga telefonnummer.

Hjärtstartare

I Örkelljunga kommun finns ca 50 hjärtstartare.

Läs mer i Hjärtstartarregistret Länk till annan webbplats..

Vid en större oönskad händelse i kommunen, så kallad extra ordinär händelse, finns behov av att kommunen centralt leder och samordnar kommunens verksamheter och insatser. En kommun bedriver en mängd olika verksamheter och är beroende av att övriga aktörer också har förmåga att hantera en oönskad händelse. För kommunen är ett prioriterat område att upprätthålla samhällets funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt påverkar samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för de som vistas i kommunen. Kommunen kommer fokusera på att hjälpa utsatta grupper till exempel barn, äldre och sjuka.

För att kunna hantera en extra ordinär händelse finns en krisledningsnämnd som med tillhörande tjänstemannaledning har till uppgift att besluta, leda, prioritera, samverka och informera.

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun 2023-2026 Pdf, 626.9 kB.

Styrdokument för Örkelljunga kommuns arbete med civil beredskap 2023-2026 Pdf, 497.3 kB.

Kriskommunikationsplan Pdf, 146.1 kB.

Samhällsrisker och krisberedskap i Skåne och Örkelljunga kommun 2023 och framåt Pdf, 814.2 kB.

Om stormen kommer - information från Örkelljunga kommun och Örkelljunga civilförsvarsförening Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens webbplats orkelljunga.se

Vid en kris är orkelljunga.se huvudkanalen för information. Här publiceras både nyheter och störningsmeddelanden.

Örkelljunga kommun på facebook Länk till annan webbplats.

Här är Örkelljunga kommuns officiella facebooksida där vi lägger ut nyheter och kan svara på dina frågor om allt som rör kommunen.

Kommunens växel

Kommunens växel kan hjälpa till med svar på frågor och hänvisa dig till rätt information: 0435-550 00

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se är myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en utomhussiren som myndigheterna använder när allmänheten behöver varnas, till exempel vid stora olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet innefattar information i radio och tv. Det kan också skickas varningar via sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Ibland används utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Signalen kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle drabbas av krig.

VMA-information innehåller:

  • vad som hänt eller kan hända
  • vad som utgör det akuta hotet
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
  • vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

Så gör du om utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik" varnar:

Utomhusvarningssystem finns installerat i Örkelljunga tätort. Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Det du bör göra om du hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

De långa signaler som hörs den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, är bara ett test av systemet. Då behöver du inte göra något.

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Länk till annan webbplats.

Informationsnumret 113 13

113 13 är Sveriges nationella krisnummer där du kan få information om en större händelse. Du kan också lämna egna upplysningar.

Text-tv

Gå in på text-tv sidan 599 för att få information när du hör ett VMA.

Kommunens krisinformation

Vid en krissituation sker kommunens information till allmänheten på vår webbplats.

Myndighetsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande som i ett kort perspektiv inte bedöms vid livsfarliga.

Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig. Beredskapslarmet använder samma ljudsystem som "Hesa Fredrik", men består av 30 sekunder långa ljudstötar följda av 15 sekunders uppehåll.

Om du hör signalen ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste, varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar. Är du krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm består av en signal av korta stötar under en minut. Signalen betyder att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis skyddsrum eller en källare i den byggnad där du befinner dig.

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Örkelljunga tätort finns många skyddsrum. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som övergripande ansvarar för Sveriges skyddsrum.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Här finns närmaste skyddsrum. Länk till annan webbplats.