Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Hemsjukvård

I hälso- och sjukvårdslagen definieras hemsjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

För att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård ska kommunen erbjuda:

  • att vården är av god kvalitet och tillgodoser patientens behov av trygghet i vården och behandlingen
  • att vården är lätt tillgänglig
  • att vården bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet
  • att vården ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen

En ökande andel av vård- och omsorgsverksamheten utgörs av hälso- och sjukvård och rehabilitering. Med kommunen som huvudman för såväl hemtjänst som hemsjukvård har det blivit enklare att nå en för individen bra hemtjänst och hemsjukvård. Samverkan med regionens/landstingets sjukhus och primärvård är en viktig förutsättning i hemtjänsten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården, upp till och med sjuksköterskenivå, bedrivs på ett patiensäkert sätt och med god kvalitet.

Ansvaret avser den vård och behandling som ges, samt de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador med mera inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. MAS ansvarar för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en vårdtagare i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada, vårdbrist eller sjukdom. MAS har inget primärt ansvar för den individuellt inriktade vården av en enskild patient, men kan ingripa i enskilda fall och bestämma över vård och behandling.

MAS har socialnämndens uppdrag att se till att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Det sker bland annat genom att MAS utarbetar och följer upp kommunala hälso- och sjukvårdsanvisningar.

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvården ansvarar för att kvaliteten inom verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, samt för de rutiner och anmälningsskyldigheter som finns föreskrivna i lagen.

Verksamhetschef har socialnämndens uppdrag för det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården och ansvarar för att hälso- och sjukvården utförs på ett säkert sätt med god kvalitet och kostnadseffektivt.