Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:




Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kontaktpersoner/familjer

Socialförvaltningen är i ständigt behov av människor som kan och vill göra en insats för barn och ungdomar.

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver extra stöd i form av en kontaktperson/-familj som de kan träffa, bo hos ibland eller för en längre tid och ha som stöd i tillvaron. Det finns många orsaker till att barn och ungdomar beviljas kontaktperson/-familj. Ibland är svårigheterna av sådan omfattning att den unga för en kortare eller längre period inte kan bo hemma. Då kan barnet/ungdomen komma att placeras i ett familjehem. Målet i de flesta fall är att den unge efter en tids boende i familjehem ska kunna flytta tillbaka hem. Det är därför viktigt att den unge under familjehemsplaceringen har en regelbunden kontakt med sin familj och andra anhöriga.

Varje enskilt uppdrag anpassas efter individens behov och en handlingsplan tas fram i samförstånd med den enskilde, socialförvaltningen och kontaktfamilj/-person eller familjehem.

Det krävs ingen särskild utbildning för uppdragen, men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil situation. Alla kontaktpersoner/-familjer och familjehem utreds noggrant och det görs även en kontroll i polis- och socialregistren. Stöd i form av handledning erbjuds och ekonomisk ersättning bestäms efter uppdragets omfattning och i enlighet med rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Blankett för intresseanmälan finns under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..