Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt fattar beslut i frågor av vikt för barnet. Det kan handla om var barnet ska bo eller gå i skolan. De flesta har gemensam vårdnad även efter en separation. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad. Föräldrar som är samboende kan begära gemensam vårdnad vid undertecknandet av faderskapsbekräftelsen.

Enskild vårdnad betyder att den ene föräldern själv har det fulla ansvaret för beslut runt barnet. Ett särskilt ansvar finns att tillgodose barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar och underlätta umgänget med den andre föräldern om inte domstol har beslutat annat.

En ogift mamma får enskild vårdnad om sitt barn. Detta ändras genom att föräldrarna begär gemensam vårdnad vid faderskapsbekräftelsen. Det går också att anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket eller skriva avtal om vårdnaden.

Boende

Efter en separation kan barnen bo antingen hos den ena föräldern eller växelvis hos båda. Växelvis boende innebär att barnen bor lika lång tid hos båda föräldrarna. Det vanligaste är en vecka i taget men det är fritt för barn och föräldrar att hitta sin lösning. Växelvis boende ska inte sammanblandas med gemensam vårdnad. Även om barnet bor stadigvarande hos en av föräldrarna går det att ha gemensam vårdnad. Föräldrarna kan skriva avtal om boendet hos familjerätten.

Umgänge

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte sammanbor med. Är föräldrarna överens hur umgänget ska utformas och det är till barnets bästa kan avtal skrivas hos familjerätten. Tingsrätten kan ibland besluta om umgängesstöd för barnet. Då har barnet med sig en stödperson vid umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Vårdnadshavare kan själv ansöka om umgängesstöd.